Aprenentatge per projectes i innovació educativa

Els 4 pilars Voramar: VoraPro, I+D, Crealabs i Eines i Habilitats.

Els VoraPro són projectes estructurats i multidisciplinaris que fomenten un aprenentatge globalitzat. Partint d’un repte o interrogant, l’alumnat haurà d’anar construint coneixement i posant en joc competències bàsiques de les diferents àrees. Els VoraPro són projectes amb una finalitat real que busquen generar un impacte en l’entorn o en la comunitat educativa.

Englobat dins la categoria de VoraPro, trobem el “Projecte del Mar”, un projecte multietapa que neix de la vinculació de l’escola al seu entorn més proper, el mar. El mar ens obre la porta a treballar de moltes maneres diferents i a diferents nivells. Des de P3 fins a 2n de batxillerat l’alumnat aprofundirà i experimentarà entorn d’aspectes que tenen a veure amb el medi i amb les ciències naturals, amb l’activitat econòmica, amb les ciències socials, amb el desenvolupament tecnològic, amb el camp artístic i literari i amb l’educació física.

I+D (Interessos i Desenvolupament) recull totes aquelles activitats o propostes que tenen com a finalitat copsar els interessos, inquietuds i motivacions de l’alumnat, amb l’objectiu d’oferir una acció educativa que s’adeqüi a les seves necessitats i que els permeti desenvolupar al màxim les seves capacitats personals.

Els CreaLabs són espais de creació que fomenten la descoberta i l’experiència activa. Són espais de relació, de convivència i comunicació on es potencia el fet de compartir i construir coneixement amb infants de diferents grups d’edat. Articulats a partir de reptes, els CreaLabs generen escenaris d’aprenentatge que conviden als alumnes a posar en pràctica certes habilitats, destreses o capacitats a fi de poder donar resposta als interrogants plantejats.

Eines i Habilitats fa referència a totes aquelles aptituds i destreses que l’alumnat necessita per poder créixer personalment i avançar en la construcció d’aprenentatge i que requereixen un treball més sistemàtic per poder desenvolupar-se.