comunitats

A l’escola Voramar ens organitzem en Comunitats: Petits, Mitjans, Grans, Joves i Batxillerat. Cada comunitat s’organitza com un col·lectiu de persones que comparteix espais d’aprenentatge promovent el treball cooperatiu i les interaccions entre els iguals.

Les comunitats de l’escola, funcionen com un cicle autònom amb un projecte educatiu comú. Durant el pas per la comunitat, s’establiran els vincles i les relacions que permetran als infants i joves aprendre a ser i a compartir, a establir relacions importants amb els seus iguals, a posar-se reptes nous i a descobrir com és el món que els envolta.