Educació Secundària ESO: objectius acadèmics i creixement com a persona

L’institut de secundària ESO a Poblenou

L’objectiu de l’educació a Voramar és ajudar a  formar persones integrals, compromeses, crítiques i transformadores, creatives, capaces de desenvolupar habilitats i capacitats individuals, amb valors i una bona gestió de les emocions pel seu present i futur. Tot això amb una visió oberta al món.

Un dels objectius de l’educació secundària és afavorir l’accés a les eines i coneixements que permetin als i les joves la construcció de la seva pròpia personalitat i que els prepari per a l’accés a l’educació postobligatòria i per a la incorporació a la vida laboral.