Projecte Educatiu

Què és Talemted a Voramar?

El projecte Talemted de l’escola Voramar està basat en una visió personalitzada de l’alumne que parteix de la idea que tots i totes tenim talents, capacitats, habilitats i interessos diversos. L’objectiu de la nostra acció educativa és poder respondre a aquesta diversitat generant múltiples oportunitats d’aprenentatge que permetin a l’alumnat desenvolupar-se en totes les seves dimensions. Per tal d’assolir aquest fi, Talemted s’articula a través de quatre pilars fonamentals: