Educació Infantil: Acollida i familiarització, una aventura

Més de 55 anys d’experiència al Poblenou

A l’escola Voramar treballem el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els seus primers anys de vida. Durant els tres anys que els nens i nenes formen part de la comunitat de petits de la nostra escola, aprendran a ser i poder actuar cada vegada de forma més autònoma, a poder pensar per si mateixos i comunicar-se, a descobrir i tenir iniciativa i poder conviure i habitar el món.

L’escola, en un clima familiar i proper, els ofereix un entorn de confiança en el qual créixer personalment i tot convivint i creant relacions positives amb els altres.

La comunitat de petits està formada pels infants que cursen 2n cicle d’Educació Infantil i consta de dues línies de EI3, EI4 i EI5.