Activitats esportives

A Voramar l’activitat esportiva es considera una activitat essencial en l’educació i formació de l’alumnat, contribuint a impulsar valors necessaris pel seu desenvolupament.

El principal objectiu de l’activitat esportiva es basa en el respecte cap a un mateix, acceptant capacitats i limitacions, i el respecte cap als altres (resta de companys, contrincants, arbitres, etc.).

Oferta Esportiva

Iniciació Esportiva

Aquesta activitat  té com a objectiu despertar l’interès dels nens i nenes per a la pràctica esportiva. A través de jocs i dinàmiques els infants descobreixen diferents esports i prenen consciència del propi cos alhora que desenvolupen diferents destreses i habilitats. Quan arriben a segon, les pràctiques esportives s’enfoquen als esports d’equip que es fan a l’escola per tal d’afavorir la tria al següent curs.

Escacs

Aquest esport desenvolupa habilitats i capacitats de gran importància en els infants: atenció i concentració, capacitat d’anàlisi, de memòria, presa de decisions, creativitat, imaginació, raonament lògic, control emocional, empatia, etc.

Bàsquet i Handbol

L’escola té una llarga tradició en l’ensenyament d’aquests dos esports al nostre alumnat. Els equips, a partir de 3r de primària, participen, en funció de les diferents categories, en les competicions del Consell Escolar Esportiu de Barcelona i en la Federació Catalana de Bàsquet o Handbol.