batxillerat internacional

Batxillerat internacional a Barcelona, validat per la International Baccalaureate

La International Baccalaureate Organization (IBO) és una fundació sense ànim de lucre fundada l’any 1968.

L’IBO, amb 50 anys d’experiència en l’educació d’infants i joves a tot el món, no imparteixen els seus programes directament, sinó que ho fan a través de centres autoritzats que han hagut de passar per un procés d’homologació de més de dos anys. Les escoles que com la nostra han passat aquesta homologació formem part del col·lectiu de “Col·legis del Món del Batxillerat Internacional”.

Programa del diploma al Batxillerat internacional

És un programa que ofereix una amplitud i profunditat acadèmica que afavoreix l’accés a la universitat. Busca l’excel·lència acadèmica a partir de l’interès per l’estudi, dedicació i compromís.

Desenvolupa la mentalitat internacional a partir de la pròpia identitat nacional i cultural.

No prepara exclusivament per aprovar exàmens, sinó que es diferencia d’altres batxillerats en que anima al seu alumnat a desenvolupar-se en el plànol intel·lectual, emocional i ètic a més de l’acadèmic.

El perfil de la comunitat IB té com a objectiu formar alumnes que siguin indagadores i indagadors, íntegres, de mentalitat oberta, solidaris i reflexius. Formats i instruïts per esdevenir els líders del futur.

Assignatures del Batxillerat internacional

Són estudis de dos anys de durada de reconeixement internacional per més de 3000 universitats a nivell mundial que donen accés directe a qui els ha fet.

El currículum està en constant revisió i millora adaptant-se en tot moment a les necessitats actuals.