batxillerat internacional

El nostre tret diferencial

Som un centre petit on tots ens coneixem, això permet una atenció personalitzada tant en el camp de l’orientació acadèmica com en el seguiment emocional dels i les alumnes durant tota l’etapa. La facilitat per escollir les matèries i de configurar els propis recorreguts segons els interessos de cada alumne/a són una característica del BI a Voramar. 

Completem la formació a l’aula amb col·laboracions habituals i projectes amb entitats i centres de recerca externs com poden ser la UPF, l’European Youth Parliament, Erasmus+, la facultat de nàutica de la UPC, l’Institut de Ciències del Mar, la facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC, el FabLab, el Club patí vela de Barcelona o el sincrotró Alba (accelerador de partícules).

Enfocament de l'ensenyament

 • Es basa en la indagació.
 • Es centra en la comprensió conceptual.
 • Es desenvolupa en contextos locals i globals.
 • Es centra en el treball en equip i la col·laboració eficaç.
 • Es diferencia per satisfer les necessitats de tots els seus estudiants.
 • Està guiat cap a una avaluació formativa i de millora.

Perfil de l'alumnat

El perfil de la comunitat IB té com a objectiu formar alumnes que siguin:

 • Indagadors
 • Formats i instruïts
 • Pensadors
 • Bons comunicadors
 • Íntegres
 • De mentalitat oberta
 • Solidaris
 • Audaços
 • Equilibrats
 • Reflexius

Grups reduïts i temps d'estudi

Els grups són reduïts afavorint un ensenyament personalitzat. A la nostra escola, els grups són de 20-25 alumnes.

L’IB no està subjecte a sobrecàrregues horàries.

D’aquesta forma l’alumne de Voramón disposa de major temps d’estudi personal, familiar, social, etc. fora de l’horari lectiu.