rosval

ROSVAL és el grup de treball de l’escola que s’encarrega de coordinar les activitats que tenen a veure amb l’acció solidària i els voluntariats. Des de ROSVAL s’organitzen campanyes de recollida d’aliments, de roba, de joguines…, així com un grup d’alumnes voluntaris que col·laboren en diferents entitats del barri. També porta a terme l’organització de celebracions especials com la Jornada Solidària, el DENiP o el Dia dels Drets dels Infants.

ROSVAL és un dels trets distintius de l’Escola Voramar, ja que aporta als i les alumnes una formació que considerem essencial per a formar-los com a persones compromeses amb l’entorn, solidàries i de mentalitat oberta.

ROSVAL = VALORS = VALS OR