lideratge distribuït

Coordinació pedagògica vertical

A Voramar apostem per un lideratge distribuït per tal de generar un entorn favorable que faciliti crear equip i establir un horitzó en comú.

A través d’aquest lideratge distribuït assegurem la transversalitat dels aprenentatges per aconseguir amb èxit les competències i vetllar per la formació integral dels infants i joves.
Compartir la responsabilitat i la presa de decisions ens permet consolidar projectes ja iniciats de manera més eficaç i eficient, i alhora apostar per la innovació en els diferents àmbits.
Només podrem aconseguir una visió compartida si tots treballem en col·laboració al servei d’un objectiu comú.

El lideratge distribuït a Voramar es concreta en les anomenades “Verticals”, departaments que vetllen per assegurar tant la verticalitat com la transversalitat dels aprenentatges al llarg del pas de l’alumnat per tota l’escolarització.

Aquestes verticals engloben àrees instrumentals com són les Llengües i les Matemàtiques, però alhora altres àrees com les Ciències, les Arts, la tecnologia i innovació (Maker) i l’Educació Física.