·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

SERVEIS

LOGOPČDIA


Amb la finalitat de poder contribuir a la millora de la gestió dels temps a aquelles famílies que de forma habitual porten el seu fill o la seva filla a un logopeda, l'escola ha arribat a un acord amb el Centre Mèdic Escolar per a donar el servei de logopèdia a les famílies que el necessitin sense que hagin de desplaçar els seus fills.

 

Funcionament del servei

-La tasca d'aquest servei va adreçada principalment al alumnat d'Educació Infantil i Primària, sent el seu objectiu la prevenció i el tractament d'aquells casos amb  problemàtiques de logopèdia.

-Aquest servei s'ofereix com a una alternativa més addicional a d'altres que hi puguin haver.

-És la família qui decideix lliurement el servei extern que vol contractar.

-L'acord i les condicions de fer ús del servei el fa directament la família amb el Centre Mèdic Escolar.

-El cost del mateix és de 140 euros al més i inclou dues sessions setmanals de 30 minuts cadascuna.

-El cost del servei serà liquidat per la família directament amb el Centre Mèdic escolar.

-L'escola s'encarrega de gestionar l'agenda interna del professional vetllant per a que la prestació del servei incideixi mínimament en l'horari lectiu de l'alumne.

-L'escola s'encarrega igualment de fer que l'alumne vagi a les sessions contractades.

-S'ha establer com a franja horària inicial els migdies de 12:30 a 15:00 hores, En funció de la demanda final, s'acordarà ampliar l'horari del servei.

-L'escola mantindrà, com amb d'altres serveis externs contractats per la família, una comunicación fluida amb la professional logopeda per tal de ser un seguiment i una coordinació amb l'equip pedagògic.

-L'objectiu de l'escola és donar una major comoditat a les famílies en no haver de traslladar l'alumne a una consulta externa.