"La infància no és merament una fase preparatòria per al futur, sinó una etapa de la vida amb uns valors i una cultura propis, conformada igualment per infants i adults."

Educació infantil: P3, P4 i P5 v(BACKUP)

Desenvolupament de capacitats

A l’Educació Infantil la finalitat educativa del nostre dia a dia és ajudar, conjuntament amb la família, a desenvolupar les capacitats dels infants en el seus primers anys de vida.

Entenem que educar implica proposar reptes cognitius, crear ambients rics i facilitadors de relacions humanes, donar oportunitats per reforçar l’autoestima i la pròpia confiança, assegurar el camí cap a l’autonomia i ajudar a que els infants puguin anar fent una idea adequada del món on viuen.

ACOLLIDA I FAMILIARITZACIÓ: TEMPS PER A L’INFANT I LA SEVA FAMÍLIA

En el temps d’acollida volem establir un marc de confiança mútua i de complicitat que faci possible dinàmiques i relacions positives que permetin treballar conjuntament amb la voluntat de formar persones.   

ESCOLA I FAMÍLIA: UN EQUIP

La família és qui té la màxima responsabilitat en l’educació dels seus fills i filles. Des de l’escola  cuidem i valorem com imprescindible la relació adequada entre la família i l’escola ja que és un element essencial en l’eficàcia del procés educatiu dels infants.

Basem les relacions entre família i escola en el respecte mutu, la confiança i l’acceptació de les singularitats de cadascú.

A Educació Infantil us convidem a entrar a l’aula col·laborant i aportant recursos, experiències i coneixements en el desenvolupament dels projectes.

ELS NOSTRES ESCENARIS D'APRENENTATGE: Treball per projectes, joc i ambients

El joc és l’activitat per excel·lència de l’infant, és una activitat natural i també un dret universal reconegut per la Declaració dels Drets de l’Infant de l’ONU (1959).

L’infant necessita el joc per al seu desenvolupament integral (intel·lectual, psicomotor, sensorial, social i emocional). És un context ideal per a l’aprenentatge i a l’escola facilitem les condicions òptimes perquè es desenvolupi el:

JOC LLIURE:

l’impuls de la creativitat

JOC SIMBÒLIC:

la màgia de transformar

JOC REGLAT:

arriben les normes

Ambients:

Espais on a partir de diferents propostes nenes i nens de diferents edats poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, emocionar-se…i interactuar amb els altres.