ALUMNI

JA FORMES PART DE VORAMAR

Totes les persones que han passat per Voramar hi han deixat la seva empremta. Tant antics alumnes, professorat o persones treballadores que en algun moment hi han tingut vincle són part del passat, present i futur de la nostra escola.