faqs

  • Els estudis del batxillerat internacional són impartits en anglès?

No. El català i el castellà són les llengües vehiculars tot i que com ja passa a altres etapes a l’escola, hi ha un ús natural de les llengües de Batxillerat Internacional (anglès, castellà i francès). Molts dels recursos i materials del BI són amb altres llengües. Els i les alumnes poden decidir si faran els exàmens externs en castellà, anglès o francès (tret l’examen de la literatura, que es farà en la llengua estudiada: català pels alumnes que facin la literatura catalana i a la literatura self-taught en la llengua triada)

  • Puc entrar al segon any si he cursat primer de batxillerat LOMCE?

No, el Programa del Diploma de Batxillerat Internacional s’ha de cursar durant dos anys sencers .

  • L’alumnat que ha finalitzat l’Educació Secundària Obligatòria a l’Escola Voramar té preferència?

No, el procés d’admissió d’alumnes és el mateix per a tothom.

  • Hi ha un límit de zona geogràfica per poder accedir a aquests estudis?

No, no hi ha cap limitació geogràfica ni zona preferent.

És veritat que el programa implica una càrrega de treball important?

No és tant una càrrega de treball, sinó que el BI representa un repte intel·lectual diferent a tot el que s’ha fet fins el moment. De per si, els estudis de Batxillerat són més exigents que els d’ESO; la metodologia del BI però, basada en l’aprenentatge globalitzat i en el treball per projectes, fa que l’alumne visqui l’experiència i l’estudi amb una alta motivació facilitant-li assolir els reptes que es plantegen de forma amena i atractiva.

  • Els alumnes han de presentar-se a les proves PAAU?

En el cas de l’admissió a les universitats públiques catalanes, si has obtingut el títol de Batxillerat Internacional, tens convalidades les proves generals de les PAAU i només s’han de fer, si és el cas, les proves de la part específica de les PAAU. De totes maneres, l’escola acompanyarà l’alumne en tot el procés de preinscripció a la universitat.

  • Quines universitats reconeixen el Batxillerat Internacional?

L’IB treballa de forma constant pel reconeixement del programa per part de les universitats de tot el món i que els seus alumnes rebin ofertes competitives per fer els seus estudis superiors. Per tenir més informació sobre les Universitats que reconeixen el PD es pot accedir a l’enllaç següent: https://www.ibo.org/es/university-admission/recognition-of-the-ib-diploma-by-countries-and-universities/