Què faràs després de l'ESO?

Estudia batxillerat internacional: un model que prioritza el pensament crític i leducació personalitzada. Aconsegueix la teva passada per a les millors universitats del món. Per a alumnes de 16 a 18 anys.

BAtxILLERAT
INTERNACIONAL
Voramar

Vine a les portes obertes el 11 i 25 de febrer, 11 de març i 15 d'abril.

Ensenyament motivador

Formació Internacional

Grupos reducidos

CONEIXES EL BATXILLERAT INTERNACIONAL?

El batxillerat internacional no prepara exclusivament per aprovar exàmens, sinó que anima l’alumnat a desenvolupar el pla acadèmic, intel·lectual, ètic i emocional. El BI té com a objectiu formar persones indagadores, íntegres i de mentalitat oberta, solidària i reflexiva.

Per què el Batxillerat Internacional (BI)? ​

El batxillerat internacional (BI) s’imparteix a més de 4000 escoles i 140 països. El BI ofereix una amplitud i una profunditat acadèmica que afavoreix l’accés a la universitat, tant nacionals com internacionals, privades i públiques.

Per què el BI a Voramar?

Som un centre de més de 55 anys d’història amb un professorat enfocat al desenvolupament dels nostres alumnes. I a més, completem la formació amb projectes reals de la UPF, la UPC, estades a l’estranger, etc…

PREGUNTES FREQÜENTS

No. El català i el castellà són les llengües vehiculars encara que com ja passa en altres etapes a l’escola, hi ha un ús natural de les llengües de Batxillerat Internacional (anglès, espanyol i francès). Molts dels recursos i materials del BI són amb altres llengües. Els alumnes poden decidir si faran els exàmens externs en castellà, anglès o francès (excepte l’examen de la literatura, que es farà a la llengua estudiada: català per als alumnes que facin la literatura catalana i en la literatura self-Taught a la llengua triada)

No és tant una càrrega de treball, sinó que el BI representa un repte intel·lectual diferent de tot allò que s’ha fet fins ara. Per si mateix, els estudis de Batxillerat són més exigents que els d’ESO; però la metodologia del BI, basada en l’aprenentatge globalitzat i en el treball per projectes, fa que l’alumne visqui l’experiència i l’estudi amb una motivació alta facilitant-li assolir els reptes que es plantegen de forma amena i atractiva. Cal assenyalar que el Batxillerat Internacional no requereix una doble titulació de BI/LOMCE, alliberant l’alumne de càrrega lectiva, cosa que li permet una administració i organització del temps favorable per compaginar els estudis amb altres fronts de la seva vida com a jove.

En el cas de l’admissió a les universitats públiques catalanes, amb el títol IB, tens convalidades les proves generals PAAU i només cal fer, si escau, les proves de la part específica PAAU. L’escola acompanyarà l’alumne en tot el procés de preinscripció a la universitat.

BATXILLERAT INTERNACIONAL VORAMAR

+34 935 953 400

ibinfo@voramar.cat

Passeig de Garcia Fària, 73