·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

Notícies

RESULTATS DE LES PROVES DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES 2017-2018

12-04-2018

Aquesta setmana ens han arribat els resultats de l'avaluació de 4t d'ESO, el que coneixem com les proves de competències bàsiques. Els resultats d'aquestes proves són una eina per poder fer un seguiment acadèmic del centre i el més important, detectar oportunitats de millora d'un any a l'altra. En cap cas és una avaluació individual de l'alumne ; la seva utilitat principal és l'avaluació global del Sistema Educatiu a Catalunya i els seus resultats esdevenen una eina de millora a nivell de centre atès que aquestes proves  ens permeten disposar del referent de l'entorn; de fet aquesta avaluació és l'únic mecanisme de caràcter objectiu que tenim els centres per poder disposar d'un referent d'entorn.

Les proves de competències bàsiques són externes, això vol dir que les fan i les corregeixen professionals externs. Us deixem un resum de les mateixes; veureu que els resultats per a Voramar són molt positius i molt per sobre dels resultats pel conjunt de Catalunya i dels centres de similars característiques on una gran majoria del nostre alumnat obté uns resultats que es situen en els nivells alt i molt alt, pel que hem de felicitar-lo pel seu treball al llarg de tota l'escolarització. Enhorabona també al professorat per aquests resultats.

RESULTATS PROVES DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES 4T D'ESO - 2017-2018


Xarxes socials: