·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

Notícies

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

04-11-2016

El Consell Escolar és l’òrgan de participació i representació de la comunitat educativa establert en el marc legal. La seva composició garanteix que la titularitat, la direcció, els mestres i professors, els pares d’alumnes, els alumnes i el personal d’administració i serveis es corresponsabilitzin de la gestió global del centre. 

Aquest mes ha sortit el decret que convoca eleccions per renovar part dels membres del Consell. Correspon renovar els següents càrrecs:

2 corresponents al sector de professorat

2 corresponent als representants del pares i mares

2 corresponents als representants dels alumnes

1 corresponent als representants del personal d’administració i serveis

Si hi ha doncs un òrgan de participació on tots els sectors implicats en l’educació i formació hi són presents, aquest és el Consell Escolar.

Us animem a presentar les vostres candidatures per tal d’assegurar la representació de la comunitat educativa en el Consell. A continuació us detallem les dates més significatives del calendari de tot el procés.

7 de novembre - inici del procés electoral

Del 7 al 9 de novembre - Termini per presentar candidatures.

28 de novembre - eleccions

12 de desembre - constitució de la comissió electoral

Per a més informació us podeu dirigir a la gerència: gerencia@voramar.cat i també a la plana Web de l’escola en el següent vincle: INFORMACIÓ ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

 


Xarxes socials: