·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

Notícies

ACORD ENTRE EL CENTRE BOGATELL I VORAMAR PER CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL

08-04-2013

L’Escola Voramar i el Centre Ocupacional Bogatell fan un acord pel qual  a partir del dia 8 d’abril Voramar acollirà a alumnes del  Centre Ocupacional Bogatell per a que facin una formació pràctica en diferents àmbits. Així, persones del Centre Bogatell s’incorporaran a l’escola durant tres hores cada dimarts per assolir habilitats professionals en els àmbits de recepció, manteniment, neteja i cuina.

L’objectiu d’aquesta col·laboració és el de contribuir que els alumnes del Centre Bogatell desenvolupin unes competències i habilitats que els puguin facilitar la seva integració en l’entorn, així com afavorir el seu benestar i la seva independència.

Per aconseguir-ho s’han dissenyat uns itineraris formatius i una sistemàtica de seguiment individual que el responsable de Bogatell farà a la pròpia escola.

Aquesta col·laboració parteix d’una primera experiència molt positiva el passat Nadal en que tres alumnes del Centre Bogatell van estar a l’escola Voramarper ajudar en tot el procés de preparació de les Nadales, ara la col·laboració s’amplia substancialment amb la voluntat de contribuir al creixement personal i a l’adaptació a l’entorn dels clients de Bogatell.

Aquesta col·laboració s’emmarca per part de l’escola en el projecte de Pastoral i d’educació en valors de  Voramar cap al seu alumnat. Voramar col·labora des de fa alguns anys amb el Centre  Bogatell on els alumnes voluntaris de tercer i quart curs de Secundària han fet accions de voluntariat en els diferents tallers del centre sota la metodologia d’aprenentatge i servei. Aquesta vegada però, la col·laboració és  a l’inrevés i són els clients de Bogatell que venen a l’Escola Voramar. D’aquesta manera l’alumnat de Voramar agafa consciència de les diferents realitats de persones i de la contribució que tothom pot fer a la societat.

L’acord actual,  respon també a alguns dels eixos més estratègics de l’escola Voramar com és el del compromís amb l’entorn més immediat i el barri.

Per part de Bogatell, l’experiència s’emmarca en el Programa d’Intervenció i acompanyament cap els seus clients que té com a objectiu la realització de diferents activitats funcionals que faciliten una posterior generalització dels aprenentatges dintre d’un entorn més natural. D’aquesta manera es treballa perquè cada persona aconsegueixi  un major benestar,  independència, i participació social.

Bogatell, és un centre ocupacional creat l’any 1995 i que pertany a Icària Iniciatives Socials SAL, entitat sense afany de lucre formada per famílies i professionals. Avui dia atén a joves i adults amb més d’un 65% de discapacitat amb la finalitat d’oferir el màxim d’oportunitats per tal d’afavorir una major qualitat de vida.

Aquesta és una  innovadora experiència que dona sortida als objectius i finalitats d’ambdues organitzacions i ha estat valorada positivament per part de tots els implicats.


Xarxes socials: