·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

SERVEIS

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT (PROJECTE REDUCA)


Els llibres de text són un recurs pedagògic pel desenvolupament de continguts curricular, però no és l'únic. A l'escola, els llibres de text són reutilitzats en el marc del projecte REDUCA de reutilització de llibres de text des de 1r de Primària a 4t d'ESO.

El REDUCA (reutilitza i educa) consisteix en socialitzar,  els llibres de lectura i text de primària i secundària, de forma que tret de casos molt concrets. Pràcticament tots els llibres de text que ha d'utilitzar l'alumne durant el curs són reutilitzats d'un any a l'altre.

El projecte es va iniciar en el curs 2008-2009 i ha tingut una gran acceptació per part de totes les famílies. Algunes dades significatives són:

-el 99,5% de l'alumnat de Primària i Secundària participen en el projecte.

-El cost promig per alumne i curs escolar, en cas de no participar en el projecte és d'un 230 euros.

-El cost real per alumne i curs escolar en cas de participar en el projecte està al voltant dels 40 euros.

-L'estalvi promig de participar en el Reduca és de més del 80%.

El funcionament és molt simple per a aquells que hi participen:

-L'escola fa publica, a final de cada curs, la llista de llibres de text de cada curs, indicant amb el logo del Reduca, aquells que estant socialitzats i per tant no s'han de comprar i els que no ho estant i que si que la família ha de comprar abans no comenci el curs.

-La primera setmana de curs, el tutor o tutora de l'alumne, li lliura els llibres de text que formen part del Reduca, constituint el que se'n diu un lot de llibres. Cada alumne te el seu.

-Tots els llibres d'un alumne, s'identifiquen amb una etiqueta que prepara l'escola i en el que hi consta, el número d'inventari, el nom del llibre, el curs i grup classe i el nom i cognoms de l'alumne.

-L'alumne ha de conservar el llibre en bones condicions d'ús al llarg de tot el curs. Juntament amb aquest comunicat, ús adjuntem el decàleg del projecte.

-A finals de curs, l'alumne i seguint les indicacions que us donarem, ha de lliurar el seu lot de llibres al seu tutor/a, qui comprovarà el seu estat.

-El tutor o la tutora fa una valoració de l'estat dels llibres i recomana o no, en funció del mateix, la seva renovació.

El REDUCA, és un projecte en el  que hi estem implicats tots els estaments de l'escola, mestres, pares i alumnes, en una feina comú de conservar i fer conservar, amb respecte i solidaritat, un material que deixa de ser d'ús particular i passa a ser d'ús comunitari, com d'altres estris de l'escola.

 

 


Arxius: