·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

SERVEIS

REUTILITZACIĶ DE LLIBRES DE TEXT (PROJECTE REDUCA)


Els llibres de text són un recurs pedagògic pel desenvolupament de continguts curriculars, però no és l'únic. A l'escola, els llibres de text i els de lectura són reutilitzats en el marc del projecte REDUCA de reutilització de llibres de text des de 1r de Primària a 4t d'ESO.

El REDUCA (REUTILITZA I EDUCA) consisteix en socialitzar,  els llibres de lectura i de text de primària i secundària.

REDUCA es va iniciar en el curs 2008-2009 i ha tingut una gran acceptació per part de totes les famílies, El 99,5% de l'alumnat de Primària i Secundària participen en el projecte. El cost real per alumne i curs escolar en cas de participar en el projecte està al voltant dels 40 euros.

 

El funcionament és molt simple per a aquells que hi participen:

-L'escola fa pública, al final de cada any escolar, la llista de llibres de text del curs següent, indicant amb el logo de Reduca ,aquells que estan socialitzats i, per tant, no s'han de comprar i els que no ho estan i que la família ha de comprar abans no comenci el curs.

La primera setmana de curs, el tutor o tutora de l'alumne, li lliura els llibres de text que formen part de REDUCA, constituint el que se'n diu un lot de llibres. Cada alumne té el seu i l'etiqueta amb el seu nom o número d'ordre de llista.

L'alumne/a ha de conservar el llibre en bones condicions d'ús al llarg de tot el curs. Si cal, l'haurà de de nou per a una millor conservació.

En els llibres REDUCA no s'hi escriu ni dibuixa per què puguin anar passant de mà en mà fins que el seu estat ho permeti.

A finals de curs, l'alumne/a ha de lliurar el seu lot de llibres al seu tutor/a ( o en el cas de secundària al seu professor de matèria), qui comprovarà el seu estat.

El professorat fa una valoració de l'estat dels llibres i recomana o no, en funció del mateix, la seva renovació.

El REDUCA, és un projecte en el  que hi estem implicats tots els estaments de l'escola, mestres, pares i alumnes, en una feina comú de conservar i fer conservar, amb respecte i solidaritat, un material que deixa de ser d'ús particular i passa a ser d'ús comunitari, com d'altres estris de l'escola.

Si tots i totes hi col·laborem, aconseguirem perllongar el projecte i beneficiar- nos cada curs!

 


Arxius: