·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

SERVEIS

GABINET PSICOPEDAGŇGIC


Voramar, compta amb un equip de psicòlegs multidisciplinaris que té com a principal objectiu contribuir al desenvolupament integral dels alumnes al llarg de les diferents etapes educatives de l'escola i que treballa per:

-Detectar i atendre les necessitats psicopedagògiques dels alumnes.

-Donar suport a l'equip de mestres en el treball diari amb els alumnes i en l'atenció a les famílies, treballant conjuntament en el tractament i resolució de problemàtiques concretes.

-Desenvolupar conjuntament amb l'equip de mestres accions (xerrades i conferències a les famílies, tallers amb els alumnes, etc. ) orientades a la informació, sensibilització i prevenció de determinades problemàtiques vinculades a cada etapa educativa.

Aquest equip treballa diàriament a l'escola en col·laboració i coordinadament amb elsmestres i tutors fent una acció constant de prevenció, avaluació, detecció, assessorament i seguiment de l'alumnat.

En aquells casos que es considera convenient, es requereix la presència i Col·laboració del pare, mare o tutor de l'alumne/a per tal de poder trobar la millor alternativa possible a aquelles necessitats detectades, amb finalitat orientativa. En aquests casos, la implicació i col·laboració de la família és imprescindible