·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

PROJECTE EDUCATIU

INNOVACIÓ EDUCATIVA


L'educació millora a través de la col.laboració, l'intercanvi i l'aprenentatge mutu

Voramar forma part del programa d'innovació educativa de Xarxes pel Canvi.

Arreu del món s'apunta la necessitat d' un canvi de model educatiu i Xarxes peñ canvi  parteix del convenciment que l'educació millora a través de la col·laboració, l'intercanvi i l'aprenentatge mutu: entre alumnes, entre mestres, entre escoles i entre societats. Per això, es vol crear un ecosistema educatiu avançat que intercanviï, que aprengui, que millori el seu treball i que ajudi al canvi educatiu de tot el sistema.

Xarxes pel canvi treballa les competències necessàries per a la vida, practiques d'aprenentatge fonamentades en el coneixement de com les persones aprenen, mecanismes d'avaluació per a l'orientació i una organització escolar autònoma i oberta amb capacitat d'actualitzar la seva acció educativa

Més informació del programa: ESCOLA NOVA 21 (Xarxes pel Canvi)