·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

PROJECTE EDUCATIU

COM HO FEM


Un model educatiu centrat en l'aprenentatge transversal i globalitzat

El model educatiu de Voramar es basa en la globalització dels aprenentatges i neix a partir de la necessitat de comprensió d'una realitat complexa, de la capacitat d'intervenció de forma crítica en la transformació i millora de la societat i de la concepció constructivista de l'aprenentatge.

L'enfocament globalitzador dels aprenentatges respon a la necessitat que l'alumnat pensi críticament i sigui capaç de tenir una aproximació a problemes reals i propiciar solucions creatives.

Es tracta de desenvolupar la capacitat d'anàlisi, l'esperit crític, la imaginació i la creativitat.

Pedagògicament, l'escola impulsa el seu projecte educatiu aplicant metodologies on el protagonista és l'alumne i els seus interessos i capacitats.

Apliquem per fer presents metodologies i recursos que afavoreixin l'aprenentatge globalitzador i transversal tals com el treball per projectes, l'aprenentatge cooperatiu,  l'aprenentatge significatiu i funcional i l'aprenentatge i servei entre d'altres.

La metodologia pedagògica de Voramar:

-Valora l'alumne com a únic, els seus desigs, possibilitats i limitacions, tot buscant i potenciant el millor de cada u.

-Promou l'activitat ordenada i reflexiva, estimulant la iniciativa, la creativitat, l'expressió, el sentit crític i la comunicació.

-Fomenta l'aprenentatge global interrelacionant les diferents àrees de coneixement i disciplines tècniques.

-L'adquisició de coneixements va sempre connectada amb els interessos vivencials de l'alumne, dins de la realitat que l'envolta.

-Incideix en que l'alumne descobreixi per ell mateix les solucions als diferents problemes que es presentin diàriament i en les diferents matèries.

-Treballa per a obtenir una autoexigència de l'alumne com a resultat d'un convenciment personal.

L'orientació durant tot el procés educatiu

Voramar desenvolupa un treball d'orientació educativa integral que acompanya  l'alumne en la seva trajectòria a l'escola basat en:

  • El treball d'assessorament i suport del gabinet psicopedagògic vers els alumnes, famílies, tutors i mestres.
  • La tutoria a l'alumne i a la família.

Arxius: