·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

ACTIVITATS

ESPORTIVES


Voramar, té una llarga tradició esportiva. Des dels seus inicis, l'esport es considera una activitat essencial en l'educació i formació dels alumnes, contribuint a impulsar valors necessaris per a la seva formació integral.

L'activitat esportiva de l'escola parteix del seu origen i tradició i va orientada a garantir un esport de base a l'alumnat de l'escola al llarg de la seva escolarització al Voramar.

Objectius

Voramar aposta per desenvolupar, a través de la pràctica d'un esport de qualitat, uns valors educatius, que en equilibri amb l'activitat física esportiva  contribuexin  a l'educació integral de l'alumnat.

L'escola, té com a principals objectius de la seva activitats esportiva, el treballar per tal que els esportistes de Voramar siguin capaços de:

-Que s'acceptin tal i com són, amb les seves capacitats i limitacions.

-Tinguin respecte pels demés, companys i companyes, components dels equips contraris, entrenadors, arbitres, etc.

-S'integrin de forma socio-afectiva dins del grup/equip.

-Tinguin respecte i cura del material i instal.lacions que s'utilitzen per a la pràctica de l'esport, tan les de la pròpia escola com les que es visiten.

-Tinguin cura del propi equipament esportiu i es responsabilitzin del mateix per tal que sempre estigui disponible quan es requereix.

-Valorin el treball en equip, com a aspecte essencial per a fomentar la participació de tots els membres de l'equip.

-Sàpiguen conduir la seva competitivitat aprenent a guanyar i a perdre, a respectar les normes del joc i de l'esportivitat.

-Assoleixin un nivell tècnic adequat a l'edat de l'esport que practica, considerant les característiques de cada nen i nena.

-Desenvolupin hàbits higiènics derivats de la pràctica de l'esport.

Oferta d'activitats esportives

L'escolarització al Voramar ofereix l'oportunitat a tot l'alumnat de fer un dels esports que formen part de l'oferta esportiva de l'escola.

-Iniciació esportiva

Aquesta activitat  té com a objectiu despertar l'interès dels nens i nenes per a la pràctica esportiva. De forma lúdica els nens i nenes practiquen i aprenen diferents esports per tal d'afavorir el criteri de decisió a l'hora de triar un esport quan són més grans.

-Bàsquet

L'escola té una llarga tradició en l'ensenyament del bàsquet i actualment compta amb un bon grup d'alumnat que pràctica de forma habitual aquest esport. Els esportistes, participen amb l'escola, en funció de les diferents categories en les competicions del Consell Escolar Esportiu de Barcelona i en la Federació Catalana de Basquet.

-Handbol

Voramar compta amb més de deu equips de diferents categories masculines, competint en el Consell Escolar Esportiu de Barcelona i en la Federació Catalana de Handbol.

-Escacs

Els escacs són un joc de tauler de naturalesa recreativa i competitiva per a dos jugadors. Els escacs són un dels jocs més populars del món, practicat per milions de persones en torneigs (d'aficionats i professionals), clubs, escoles, a través d'Internet, etc.

Aquest esport desenvolupa habilitats i capacitats de gran importància en els nens i nenes: atenció i concentració, capacitat d'anàlisi, de memòria, presa de decisions, creativitat, imaginació, raonament lògic, control emocional, empatia, etc.

-Curses d'orientació

L'orientació és un esport que poden practicar tots els membres de la família. A totes les curses

hi ha mapes i circuits de diferents nivells, des dels més senzills d'iniciació per als petits o els adults que comencen, fins als circuits més complicats per als experts, on l'ús de la brúixola és fonamental. D'aquesta forma tothom té un circuit a la seva mida.

Una cursa d'orientació es pot prendre com un agradable passeig o bé com una activitat atlètica competitiva. Combina l'estratègia i l'exercici físic en un entorn a l'aire lliure i estimula la concentració i les ganes de superar-se.

Consisteix en realitzar un recorregut en el que el participant ha de passar per uns punts de control, marcats en el mapa en el mínim temps possible. Els controls són fites , de color blanc i taronja i cal fer el recorregut en l'ordre que t'indica el mapa. El recorregut es pot fer individualment o en parelles, únicament amb l' ajuda del mapa i la brúixola.

Horaris

Els entrenaments es fan a partir de les 17:00 hores, un o dos dies a la setmana.

Les competicions són habitualment els divendres a la tarda a partir de les 17:00 o els dissabtes al matí.

Aquells alumnes que els seus pares o tutors han autoritzat la seva sortida de l'escola a les 17:00, i han de fer alguna activitat extraescolar o esportiva, sortiran de l'escola a les 17:00 i no entraran  de nou fins a l'inici de l'activitat.

Pels alumnes que els seus pares i tutors, han comunicat a l'escola que han de romandre a la mateixa fins l'inici  dels entrenaments, aquests alumnes aniran a la biblioteca o a l'aula d'estudi, fins a l'hora de l'entrenament.

Es demana a les famílies la màxima puntualitat als entrenaments i competicions esportives.

Equipament esportiu

Tots els i les alumnes que fan activitats esportives de bàsquet, handbol, iniciació esportiva i escacs, han de portar l'equipament esportiu de l'escola en totes les activitats i competicions que participin.

Iniciació esportiva,  escacs i categories de prebenjamins de hanbol i bàsquet: equipament escolar d'educació física, xandall, samarreta de màniga curta o llarga i pantalon curt.

Basquet i Handbol: Equipament esportiu específic de samarreta i pantalon curs i xandall. La samarreta de màniga curta o llarga que s'utilitza per a l'educació física és la que es fa servir per als entrenaments.

Comandes d'equipament esportiu:

-A la recepció de l'escola complimentant el formulari corresponent

-A través d'Internet, complimentant el formulari en el següent vincle: Comandes online

Vincles d'interès:

Consell de l'Esport Escolar de Barcelona

Federació Catalana de Basquetbol

Federació Catalana de Handbol

Família i Escola - Junts x l'educació - Hàbits saludables 

 Decàleg dels esports a Voramar

El bon bon funcionament dels esports i el gaudir de tots en la seva pràctica parteix de la bona predisposició de tothom. Us demanem mireu de complir el decàleg dels esports a l'escola. El més important és que l'alumnat gaudeixi de l'esport; si el viu de forma positiva i lúdica, la predisposició a l'esport al llarg de la seva vida, serà positiva. Gaudim de l'esport.

Decàleg dels esports a Voramar

Catàleg activitats esportives curs 2018-2019: CATÀLEG

Inscrició activitats esportives: FORMULARI