·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

Projecte Educatiu

PROJECTES PEDAGÒGICS


A partir de les línies prioritàries del Projecte educatiu, cada curs escolar es fixen els objectius i projectes a treballar al llarg de l'any per part de l'equip pedagògic.

Adicionalment, es desenvolupen un seguint de projectes que complementent l'acció educativa y els continguts curriculars, esdevenint recursos efectius en l'assoliment dels objectius generals del Projecte educatiu.

A continuació es detallen els projectes que es porten a terme actualment:

-Projectes de curs

-Escola Nova 21

-Llengües estrangeres

-Camins escolars

-Iniciativa emprenedora

-Escoles + sostenibles

-Balanç Social